Momenteel zijn er twee bouwstijlen populair in onze regio's, de traditionele bouw en de houtskeletbouw.

Hier gaan we kijken naar de traditionele bouw :

Er zijn ontzettend veel stijl-indelingen mogelijk in de traditionele bouw. Denken we maar aan stationsstijl, modern, rustiek, klassiek, fermette, landhuis, patriciërswoning, notarishuis, boerderijstijl... Maar één ding hebben de traditionele woningen gemeen, ze zijn gebouwd met 'n spouwmuur, hét kenmerk van de traditionele bouw.

Bouwen met spouwmuur  is voor privéwoningen nog altijd de populairste bouwmethode. Wanneer we 80 jaar terug in de tijd gaan zien we dat er toen éénsteens gebouwd werd. Een massieve muur werd opgetrokken en dat was het huis. Echter na de tweede wereldoorlog werd de bouw 'modern' en wilde men af van de nadelen (slechte isolatie, vochtige binnenmuren..) van die eensteense muur. Men begon te bouwen met een spouwmuur en de meeste nadelen van die oude bouwstijl waren meteen van de baan.  Hou even in gedachten dat wie eind jaren 30, begin jaren 40 nog koos voor de goedkopere oplossing, in de jaren 70 (amper 30 later) zijn huis verschrikkelijk in waarde zag verminderen, niemand wilde toen nog die verschrikkelijke nadelen in zijn woonst hebben !

Hoe wordt een spouwmuur nu opgebouwd ?r

Een spouwmuur bestaat uit een dragende binnenmuur (uit snelbouwstenen, cellenbeton, kalkzandsteen …) en een beschermende buitenmuur (meestal gevelstenen). Tegen de binnenmuur komt een laag isolatie en meestal zit er nog een luchtspouw van enkele centimeters tussen de isolatielaag en het gevelmetselwerk (de buitenmuur). De binnen- en buitenmuur zijn mechanisch aan elkaar verankerd met behulp van spouwhaken (minstens 5 per vierkante meter), die vooral de stabiliteit van het gevelmetselwerk moeten garanderen. De spouwhaken moeten aflopend van de binnenmuur naar de buitenmuur aangebracht worden, anders zou het water naar de binnenmuur aflopen en dus voor vochtproblemen kunnen zorgen. 

De buitenmuur (ook wel buitenblad genoemd) is uiteraard bepalend voor het uitzicht van je woning. Maar het dient ook als buffer tegen de verschillende weersomstandigheden. Bij een flinke regenbui zou het regenwater na een tijdje kunnen doorslaan naar de luchtspouw en dan vloeit het aan de achterkant van de buitenmuur naar beneden tot op de waterkerende laag onderaan de spouw. De open stootvoegen die voorzien moeten zijn in het metselwerk dienen dan om dit regenwater af te voeren. Dit geeft meteen aan dat tijdens de metselwerken de spouw zuiver moet blijven en er geen mortelresten in de spouw mogen belanden. Die zouden namelijk voor vochtproblemen en koudebruggen kunnen zorgen.

De binnenmuur (of het binnenblad) vormt de eigenlijke draagstructuur van je woning. Maar verder heeft deze ook een grote invloed op de thermische en akoestische prestaties. 
Kiest men voor een meer geluiddempende omgeving dan zijn binnenmuren uit kalkzandsteen te prefereren, is isolatie belangrijker dan zal er voor de cellenbetonblok of de isolerende snelbouwsteen gekozen worden.
De binnenzijde van het binnenmuur (de zichtmuur) krijgt in de meeste gevallen een afwerking van gipspleister, wat een luchtdichte afwerking zal garanderen.

Kort gezegd, een buitenmuur beschermt, een binnenmuur draagt en isoleert.

De spouw (de ruimte tussen de twee muren) moet vooral voor een goede vochtisolatie zorgen. De voordelen ervan vervallen meteen wanneer er geen goede vochtisolatie is en hier heeft ook waterkerende laag een belangrijke taak in. Deze laag wordt aangebracht vlak boven het maaiveld. Om de drie stenen laat men dan ook meestal een stootvoeg open voor de afvoer van het water. In de binnenmuur moet de waterkerendefolie hoger liggen, bijna altijd op het niveau van de vloer. Op deze manier loopt de waterkerende laag altijd schuin af naar buiten, zodat het water via de open stootvoegen naar buiten kan.

Meer weten over dit bouwen met spouwmuur? Wikipedia geeft heel heldere, en nog meer gedetailleerde, uitleg.